Υπολογιστές και Προγραμματισμός

Η σειρά μαθημάτων απευθύνεται από πολύ αρχάριους (που δεν γνωρίζουν τίποτα από υπολογιστές) μέχρι και πολύ προχωρημένους και σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Στόχος των μαθημάτων είναι ο σωστός χειρισμός των ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και η εισαγωγή στον κόσμο του προγραμματισμού

Η διαβάθμιση των μαθημάτων έχει ως εξής:
 • Εισαγωγή στον χειρισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (για αρχάριους):
 • Οι ενδιαφερόμενοι θα μάθουν τον απλό χειρισμό του υπολογιστή, εγκατάσταση – απεγκατάσταση προγραμμάτων, πως να χρησιμοποιούν το internet και επίσης εκμάθηση απλών εργαλείων Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
 • Εισαγωγή στον σχεδιασμό και προγραμματισμό ιστοσελίδων (για αρχάριους έως και προχωρημένους)
 • Οι ενδιαφερόμενοι θα εκπαιδευτούν πάνω τις βασικές αρχές σχεδίασης προγραμματισμού και υλοποίησης ιστοσελίδων και web προγραμμάτων. Σε αρχικό στάδιο θα ασχοληθούν με τον σχεδιασμό απλών στατικών ιστοσελίδων με γλώσσα HTML και CSS και σε επόμενο στάδιο θα προχωρήσουν στις γλώσσες προγραμματισμού Javascript και PHP για την υλοποίηση δυναμικών ιστοσελίδων. Για πιο προχωρημένους υπάρχουν και τμήματα για frameworks όπως Laravel, Vue, React, Flask κ.α
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (για αρχάριους έως και προχωρημένους)
 • Οι ενδιαφερόμενοι θα μάθουν τις βασικές αρχές του προγραμματισμού καθώς και τον τρόπο δημιουργίας και εκτέλεσης προγραμμάτων. Η εκπαίδευση θα γίνεται σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού όπως Java, C++, Python, Go, Rust κ.α
  • 8 / τμήμα

  • 30 εβδομάδες / έτος

  • 60 λεπά / εβδομάδα

  • 40 / μήνα

  • Πιστοποίηση Παρακολούθησης

  Εργασίες Μαθητών