Αυτοματισμοί

Γενική φιλοσοφία των μαθημάτων είναι η πρακτική εξάσκηση (Hands on Training). Κάθε αντικείμενο διδάσκεται μέσω ασκήσεων και παραδειγμάτων χρήσιμων για την κατανόηση και σωστή χρήση του Αrduino & του Raspberry Pi.

Μέσω της πλατφόρμας του Arduino αλλά και άλλων μικρο-επεξεργαστών, ο χομπίστας έρχεται σε επαφή με προγραμματισμό υλικού χαμηλότερου επιπέδου (όπως μοτέρ ακριβείας ή αισθητήρες τρισδιάστατης κίνησης και επιτάχυνσης), ο οποίος τους δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης πρωτότυπων κατασκευών που ξεφεύγουν από την τυποποιημένη ρομποτική. Το εύρος των κατασκευών αυτών περιορίζεται μόνο από τη φαντασία του δημιουργού τους. Για παράδειγμα, μπορούν να υλοποιηθούν ιδέες όπως το άνοιγμα μιας πόρτας αυτόματα με συνθηματικό χτύπημα ή ο χειρισμός οικιακών συσκευών μέσω του κινητού τηλεφώνου. Τα σεμιναρικά μαθήματα είναι χωρισμένα σε τρείς κύκλους.
Ο Α κύκλοςέχει σκοπό την εκμάθηση της πλατφόρμας Arduino και άλλων αισθητήρων, προκειμένου να μπορούμε να φτιάχουμε απλές κατασκευές και αυτοματισμούς.
Ο Β κύκλος έχει σκοπό να εισάγει τον ενδιαφερόμενο σε προχωρημένες λειτουργίες του arduino και του προγραμματισμού του, καθώς και σε γενικά πράγματα που αφορούν την επικοινωνία του arduino με άλλα chips και αλληλεπίδρασης του με το φυσικό κόσμομε κάθε δυνατό τρόπο. Απευθύνεται επίσης σε αρχάριους, μιας και οι βασικές γνώσεις έχουν πλέον αποκτηθεί κατά την παρακολούθηση του Α” κύκλου.
Τέλος ο Γ” κύκλος συνδιάζει και άλλες γνώσεις προγραμματισμού για πιο ολοκληρωμένες κατασκευές, σύνδεση στο internet, Ρrocessing, κατασκευή mobile εφαρμογών κ.α. Για την παρακολούθηση του Γ κύκλου είναι απαραίτητη η παρακολούθηση του Α και Β.
  • 8 / τμήμα

  • 30 εβδομάδες / έτος

  • 60 λεπά / εβδομάδα

  • 40 / μήνα

  • Πιστοποίηση Παρακολούθησης