Συνεργασίες

Ο πολυχώρος – εργαστήριο ρομποτικής
ROBOT SET GO
σας προσκαλεί να γνωριστούμε από κοντά.

Εκπαιδευτική Ρομποτική

Η Robot set go είναι μια αναπτυσσόμενη αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που ιδρύθηκε το 2016 και στοχεύει  στην  εκμάθηση υψηλής τεχνολογίας σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Σε αυτήν την προσπάθεια υπάρχουν συνεργασίες με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα καθώς επίσης με ιδιωτικά ιδρύματα & άλλες αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες

Οι κλάδοι τις υψηλής τεχνολογίας με τους οποίους ασχολείται είναι

Εκπαιδευτική Ρομποτική

Τρισδιάστατη 3D σχεδίαση

Ρομποτική και αυτοματισμός

Μαθήματα προγραμματισμού