Συμμετοχή σε παγκόσμιους διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής (WRO – FLL)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι μία δυναμική και ταυτόχρονα εκπαιδευτική μέθοδος που προωθεί τη συνεργασία ανάμεσα στα παιδιά με κίνητρο μια σύνθετη κατασκευή που τα ίδια προγραμματίζουν, ώστε να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Μέσα από αυτήν την διαδικασία, τα παιδιά μαθαίνουν πώς να σκέφτονται αναλυτικά , πώς να επιλύουν συγκεκριμένα προβλήματα και πώς να συνεργάζονται μεταξύ τους ώστε να πετύχουν τον στόχο.

Στο διάστημα αυτό τα παιδιά θα διευρύνουν τις γνώσεις τους προγραμματιστικά δουλεύοντας πάνω στο συγκεκριμένο λογισμικό του Wed2 και EV3, όπως και κατασκευαστικά αντιμετωπίζοντας και επιλύοντας ρεαλιστικά προβλήματα που μπορεί να συναντήσει σήμερα ο σύγχρονος άνθρωπος.

Επιπλέον του προγράμματος, θα ασχοληθούν με διάφορα σενάρια και δοκιμασίες από διάφορους παλαιότερους αλλά και νέους διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής με θεματικές πίστες (Ολυμπιάδα ρομποτικής WRO 2016). Σκοπός είναι να μπορούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα με θεματικό προσανατολισμό κάθε φορά, όπως οικολογία, διάστημα , μυθολογία ,αρχαιότητα κτλ, να βρίσκουν πρωτότυπες ιδέες και λύσεις καθώς και να εφαρμόζουν τη γνώση που απέκτησαν από παλαιότερα μαθήματα.

Mε τη συμμετοχή τους, οι μαθητές , στο Πανελλήνιο Διαγωνισμό καθώς και στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής ( WRO , FLL) έχουν τη δυνατότητα σε Ελληνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο να έλθουν σε επαφή με εκατοντάδες παιδιά από όλο τον κόσμο, να ανταλλάξουν εμπειρίες, ιδέες και τεχνογνωσία, να γίνουν δημιουργικοί, να διατυπώσουν πρωτότυπες ιδέες και να υλοποιήσουν τις σκέψεις τους μέσα από τη διασκέδαση.

Αναλυτικότερα σχετικά με την εκπαιδευτική ρομποτική, τους διαγωνισμούς και την προσέγγιση STEM, μπορείτε να ενημερωθείτε στις παρακάτω διευθύνσεις:

wrohellas.gr

firstlegoleague.gr

arduino.cc

www.eun.org/focus-areas/stem

www.ed.gov/stem