Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Τριλοφος

Τετάρτη 5:00-6:30, 7:00-8:30 νήπια ΑΒΓ Δημοτικού

Παρασκευή 5:00-6:30 νήπια ΑΒΓ Δημοτικού

7:00-8:30 Δ Δημοτικού μέχρι και Γυμνάσιο

Σάββατο  12:00-13:30 Νήπια, ΑΒΓ Δημοτικού

10-11:30, 12:00-13:30 Δ Δημοτικού

 

Κήπος

Σάββατο 10:00-11:30 Νήπια, ΑΒΓ Δημοτικού

12:00-13:30 Δ Δημοτικού μέχρι και Γυμνάσιο

 

Καυτανζόγλειο

Σάββατο 11:30-13:00 Νήπια, ΑΒΓ Δημοτικού

11:30 13:00 Δ Δημοτικού μέχρι και Γυμνάσιο

 

Σοφούλη

Σάββατο 10:00-11:30 νήπια, ΑΒΓ Δημοτικού

11:45-13:15 νήπια, ΑΒΓ Δημοτικού